The Fruit of the Spirit (BIRIFOR, SOUTHERN: Bible NT)

BIRIFOR, SOUTHERN: Bible NT

Galatians (Galatiya) 5:22-23

22 Tɩchɛ anyã lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ wɔ̃mɔ̃, nɩ nʋ̃fʋ, nɩ chɩlfʋ, nɩ nyã’maar, nɩ kãnyir, nɩ nɩbaal kaafʋ, nɩ vɩla maalfʋ, nɩ yelmɩ̃ɛ, 

23 nɩ jomm ɩfʋ, nɩ mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ. Nɛɛ jaa ba be be gar a anyãna ɛ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s