The Lord is my Shepherd (BEROM: Bible)

BEROM: Bible

Psalms (Lɛlɛ) 23

1 À Dagwi Darwey, ma sé tyimit mō, ko hwà sé lwek hom. Me bidɛ pyɛ cak wɛt.

2 Hwó tɛsɛ me e kwɔ̂n sehwêy gwim-gwim; hwó to kyè na me vɔk e kwɔ̂n nshî bekadung de na sé gwiiri.

3 Hwó turu gap hom. Hwó kyè na me e begwong de ba sé cik yaga nerey mō.

4 Ka ma ka sé kyè e sarâng beraku e lwil mwangalang, mê wok bengyip wɛt, yaga hwà sé tanga me. Kpurung na gwele mō be tɛ̀, me hala yey hom bɛs.

5 Hwó yong a me pyɛ̂ nzem e bayîs vê repugu hom, hwó sey me sede gbɔng kwɛnɛt, hwó sila keshi sɔ hom gbɛ̄k.

6 Ey, hwô dura a me nerat mō, hwô tɛ̀ yey na me mwa neyɛnɛ̂ neken hom, ko mê sangal e ji lɔ mō nesheneshey.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s