The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Vorstermanbijbel 1528/1531)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Vorstermanbijbel 1528/1531

Psalms (Psalter) 23

1 DIe HERE regeert mi,

2 ende inde plaetse der weyden daer heeft hi mi gestelt mi en sal niet ghebreken. Hi heeft mi opgeuoet op die wateren der vermakinge,

3 hi heeft mijn siele bekeert. Hi heeft mi gheleyt op die paden der rechtuaerdicheit, om zijns naems wille.

4 Ende al wandelde ic al int midden der scaduwe der doot, ic en sal geen quaet vreesen, Want ghi zijt met mi. V roede ende uwen staf die hebben mi vertroost

5 Ghi hebt bereit in mijn aensien een tafel, teghen die ghene die mi quellen. Ghi hebt mijn hooft vet gemaect in olie, ende minen kelc droncken makende, is seer vernaemt

6 Ende uwe bermherticheit sal mi nauolgen alle die daghen mijns leuens. Ende ic sal woonen int huys des HEREN in lancheden der daghen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s