The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Biestkensbijbel 1560

Psalms (Psalmen) 23

1 DE HEEre is mijn Herder, my en sal niet ghebreken.

2 Hy weydet my op eenen groenen beemt, ende voert my totten verschen watere.

3 Hy verquickt mijn siele, hi voert my op de rechte strate, om zijns Naems wille.

4 Ende oft ick al schoon wandelde in duysteren dale, so en vreesde ic doch geen ongheluck: Want ghy zijt by my. Vwen stock ende staf troosten my.

5 Ghy bereyt voor my een tafel, teghen mijn vianden: Ghy salft mijn hooft met olie, ende schencket my vol in.

6 Dat goede ende de barmherticheyt sullen my volgen mijn leefdage, ende sal blijuen int huys des HEEren eewelijck.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s