The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Liesveltbijbel 1542)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Liesveltbijbel 1542

Psalms (Souter) 23

1 DIe HERE is mijne herder, my en sal niet gebreken.

2 Hi laet mi weyden daer vele gars staet, ende leyt mi totten water dat mi vercoelt.

3 Hi vermaect mijn siele, hi leyt my opter rechter straten om zijns naems wille.

4 Ende al wandelde ic al int duystere dal, so en vreese ic geen ongheluc, want ghi sijt by mi, uwen stoc ende staf troosten mi.

5 Ghi bereydet voor mi een tafele teghen mijnen vianden, ghi maect mijn hooft vet met olie, ende scencket mi vol in.

6 Goetheyt ende ontfermherticheit sullen mi na loopen mijn leuen lanck ende sal altoos inden huyse des HEREN blijuen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s