The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Deux-Aesbijbel 1562)

jesusshepherd

DUTCH-NEDERLANDS: Deux-Aesbijbel 1562

Psalms (Psalter) 23

1 DE Heere is mijn Herder: my en sal niets ontbreken.

2 Hy weydet my op een groene landouwe, ende voert my ten verschen watere.

3 Hy verquickt mijn ziele, hy voert my op der rechter strate, om zijns Naems wille.

4 Ende wanneer ick alreede wandelde in duysteren dale, so en vreesde ick doch gheen ongheluck: want du bist by my: dynen stock ende staf troosten my.

5 Du bereydest voor my eenen disch teghen myne vyanden: du saluest mijn hooft met olye, ende schenckest my vol in.

6 Dat goede ende de bermherticheyt sullen my volghen mijn leefdage, ende sal blijuen inden huyse des Heeren eewichlick.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s