The Armor of God – De Wapenrusting van God (DUTCH-NEDERLANDS: De Nieuwe Bijbelvertaling)

Armor of God 2d

DUTCH-NEDERLANDS: De Nieuwe Bijbelvertaling

Ephesians (Efeziërs) 6:10-18

10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,

15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,

16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s