The Armor of God – Boží Zbroj (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad)

Armor of God 2d

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad

Ephesians (Efeským) 6:10-18

10 Nakonec, [moji bratři,] posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.

11 Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám.

12 Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.

13 Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.

14 Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti,

15 nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje;

16 k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého.

17 A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s