The Lord is my Shepherd – Yr Arglwydd ydy fy Mugail (CYMRAEG: Beibl.Net)

jesusshepherd

CYMRAEG: Beibl.Net

Psalms (Salm) 23

1 Yr ARGLWYDD ydy fy mugail i; mae gen i bopeth dw i angen.

2 Mae’n mynd â fi i orwedd mewn porfa hyfryd; ac yn fy arwain at ddŵr glân sy’n llifo’n dawel.

3 Mae’n rhoi bywyd newydd i mi, ac yn dangos i mi’r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae e’n enwog am ei ofal.

4 Hyd yn oed mewn ceunant tywyll dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn, am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn yn fy amddiffyn i.

5 Rwyt ti’n paratoi gwledd i mi ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwyt ti’n tywallt olew ar fy mhen. Mae gen i fwy na digon!

6 Bydd dy ddaioni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd. A byddaf yn byw eto yn nhŷ’r ARGLWYDD
am byth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s