The Lord is my Shepherd – Hospodin je můj Pastýř (CZECH-CEŠTINA: Biblí Překlad 21)

jesusshepherd

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Překlad 21

Psalms (Žalmy) 23

1 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

2 Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,

3 mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

4 I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

5 Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.

6 Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s