The Armor of God – Boží Zbroj (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Překlad 21)

Armor of God 2d

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Překlad 21

Ephesians (Efeským) 6:10-18

10 Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.

11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.

12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.

14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a

15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje.

16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.

17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s