The Armor of God (CHIPAYA: Ew Testamento – Chipay Tawkquiztan Bible)

Armor of God 2d

CHIPAYA: Ew Testamento – Chipay Tawkquiztan Bible

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Jaziqui jilanaca, cullaquinaca, Yooz wali aztan Jesucristo Jilirz̈quiz tjurt’iñi kuzziz cjee.

11 Satanás diabluz̈ incallzpanz̈ pecc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan tjapa Yooziz̈ tjaata armanacchiz cjee, tjurt’iñi kuzziz cjisjapa.

12 Uc̈hum wali azziz quintranacaqui anac̈ha z̈oñinacakaz. Antiz ninacaqui ana wal jilir zajranacac̈ha, niz̈aza ana wal poderchiznacac̈ha, niz̈aza ana wal mantiñinacac̈ha. Niz̈aza tjapa ana wal azziznacac̈ha uc̈hum ultim quintranacaqui. Jalla ninacaqui zumchiquizkaz ojklayñic̈ha, tii timpuquiz ana walinaca mantican.

13 Jalla niz̈tiquiztan Yooz armanaca tanz̈na, nii ana walinacz̈ quintra tjurt’izjapa tii ana wal timpuquiz. Yooztajapa tjurt’ican tjup kuzziz z̈ela.

14 Jaziqui tii Yooz armanaca tanz̈na. Tsjay cinturuna tanz̈na. Nii cinturuna tanzqui tuz̈ cjic̈ha, werar Yooz tawkz̈tan tjurt’ichi z̈ejlz, jalla niic̈ha niiqui. Niz̈aza persun curpu atajñijapa arma tanz̈na. Nii arma tanzqui tuz̈ cjic̈ha, Yooz kuzcamapankaz kamz, jalla niic̈ha niiqui.

15 Niz̈aza jaknuz̈t zultatunacaqui quira zalzjapa zuma zapatu cujtz̈aja, jalla nuz̈ anc̈hucqui liwriiñi taku paljayzjapa tjaczpanc̈ha.

16 Nekztan tii arma tanz̈na. Tii armac̈ha juc’ant chekanaqui, escudo cjita. Jalla nii arma tanzqui tuz̈ cjic̈ha, Jesucristuz̈quin kuzziz kamz, jalla niic̈ha niiqui. Jesucristuz̈quin kuzziz cjen, ana wal diabluz̈ quintra tjurt’aquic̈ha.

17 Niz̈aza tii arma z̈ejlc̈ha. Yooziz̈ liwriita cjisqui tsjii tjup scarchiztakazza, acha ana chjojritz̈ta cjisjapa. Niz̈aza Espíritu Santuz̈ pajk cuchillu tanz̈na. Jalla nii cuchilluqui Yooz takuc̈ha.

18 Espíritu Santuz̈ anc̈huca kuzquiz z̈elan, anc̈hucqui Yoozquin tirapan mayiza, niiz̈quin tjurt’ichi cjisjapa. Jalla nuz̈ tjurt’ichi cjisjapaqui, naynay z̈ela, ana llajlli kuzziz cjee. Niz̈aza tjapa Yooz partiquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈tajapa mayizina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s