The Lord is my Shepherd – Ang Ginoo mao ang akong Magbalantay (CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia)

jesusshepherd

CEBUANO: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Psalms (Mga Salmo) 23

1 Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako.

2 Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultolan niya ako sa tin-aw nga katubigan.

3 Gilig-on niya ako. Gitultolan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod ug alang sa iyang ngalan.

4 Bisan pag maglakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako;
gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal.

5 Giandaman mo akog pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Gidihogan mog lana ang akong ulo ug gipaawas mo ang akong kupa.

6 Ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi; ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangtoran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s