The Lord’s Prayer (BUM: Bible NT)

Round icon. Flag of Cameroon

BUM: Bible NT

Matthew (Matiyò) 6:9-13

9 Ghàn hì mô hi jə̀m, ghàn jəm wu lum afan ni: ‘Bì wâhù we wù mò a nyə̂, nê ma ghɨta hi kokhe yet ya,’

10 nê ma ghɨ yen fə̂n wa, nê mbyi yinâ na yi gbi kə te wò khɨŋa kəbi yi ghəl te yi mô a nyə̂.

11 Yəhi ghàh lân, ma wò yəhi ghàh tuk mù jɨ̀m.

12 Lèhifo ghàh a ghàh a gha be, kəbi yi ghəl te ghàh lèhèfo nâbi nde wù ne be ha ghàh.

13 Kə wò de na mômhìnì ben ha ghàh, fihi ghàh a gha be afa wùt wù be khɨŋa hi nì ha ghàh. (Beka fə̂n wa saka kə wò, a kəta kə wò jyaka nì ban yi chiki kə yu mù jɨ̀m. Àmèn.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s