The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Vorstermanbijbel 1528/1531)

Round icon. Flag of Netherlands

DUTCH-NEDERLANDS: Vorstermanbijbel 1528/1531

Matthew (S. Mattheus) 6:9-13

9 daer om sult ghi aldus bidden. Onse vader, die in dye hemelen is. Gheheylicht worde uwen name.

10 V rijck toecome. Vwen wille gheschiede, ghelijc inden hemel alsoo ooc opter aerden.

11 Gheeft ons huden onse supersubstanciael broot.

12 Ende vergeeft ons onse sculden, ghelijc wi onse sculdenaers vergeuen.

13 Ende en leyt ons niet in becoringen. Mer verlost ons vanden quaden Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s