The Lord’s Prayer – دعای خداوند (DARI: Today’s Version Bible)

Round icon. Flag of Afghanistan

DARI: Today’s Version Bible

Matthew متی 5:3-12

9 پس شما اینطور دعا کنید: «ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد.

10 پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود.

11 نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.

12 خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم.

13 ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از تو است. آمین.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s