The Lord’s Prayer – Modlitba Páně (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad)

Round icon. Flag of Czech Republic

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad

Matthew (Matouš) 6:9-13

9 Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11 Náš denní chléb dej nám dnes.

12 A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého [, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s