The Beatitudes – Blahoslavenství (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad)

Beatitudes

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad

Matthew (Matouš)5:3-12

3 “Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.

4 Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

5 Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.

6 Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

7 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

9 Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

10 Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes.

11 Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení.

12 Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s