The Lord’s Prayer (CHINANTEC, LALANA: Bible NT 2012)

Round icon. Flag of Mexico

CHINANTEC, LALANA: Bible NT 2012

Matthew (San Mateo) 6:9-13

9 La²³la³ cu³lø³¹ rɨ²lʉ́²ra’³ quia̱’²na’³ Dios jo̱o̱²³na²³: Dios Ñʉ’²ra’³¹ ‘i³ jen³¹ yʉʉ’³¹ güii³. Cu²li³quii²³ dsa³ ‘e³ jmii’³¹ ‘nɨɨ’n³¹ rɨ³jɨ́n²nu³.

10 Cu²lín³nu³ juii² la²³jɨn³ dsa³. Cu²lí³ mɨ³¹güii³ la³ ‘e³ la²³ ‘naan³ ‘uǿøn²nu³ ‘e³ rɨ²³lí³ ‘e³ la²³ sɨ³lí³ yʉʉ’³¹ güii³.

11 Cuøø² jnee’³¹ ‘ɨ́² ‘e³ ‘ne’² rɨ²quie²ra’³¹ cɨ’³ la²³ co̱o̱³ jmɨ́ɨ².

12 Rɨ²jméen² u²³juee’³ dsɨɨ³² rɨ²mǿn¹nu³ jnee’³¹. Qui² jnee’³¹ jmee³ra’³¹ u²³juee’³ dsɨɨ³² nen²³²na’³¹ dsa³ ‘i³ jme’²³ jnee’³¹.

13 ‘A²³ rɨ³jmeen³ ‘e³ rɨ²ŋɨ²ra’³¹ je² juø’² rɨ²³jáan²³ dsɨ³ra’³¹ mɨ²³sɨ²³quiʉ’². ‘A²³ rɨ³cuøn³ júu² ‘e³ rɨ²jmee²ra’³¹ ‘e³ ‘a²³jia’³ dxʉ́²³. Qui² rɨ³løn³¹nu³ juii² dsa³ quien³²nu³. ‘Uǿøn²nu³ ‘i³ bi²³ ‘uee’n³. ‘Uǿøn²nu³ ‘i³ bi²³ gáan³ ca³cuaa³. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s