The Lord’s Prayer (BULU: Вible)

Round icon. Flag of Cameroon

 

BULU: Вible

Matthew (Metias) 6:9-13

9 Mia, yeʼelaʼane ñhe ana: A Esaa wongan ô ne yôp jôé dôé e boʼo étyi,

10 éjôé jôé é zaʼak, nkômbane wôé ô bobaʼane si nyô aval ane wo bobane yôp.

11 Vaʼa bia den bidi bia yiane bia môse wu.

12 Jaméʼé bia *abé bi boya wo ane bia fe bia jamé *abé bôt be boya bia.

13 A te kee bia e *mebôbelaʼa été ve kôtéʼé bia e be Mbia Môt. Amu éjôé, ngu a étôtok bi ne émbiôé nnôm éto, Amén!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s