The Beatitudes – De zaligsprekingen (DUTCH-NEDERLANDS: NBG vertaling Bijbel 1951)

10 Beatitudes

DUTCH-NEDERLANDS: NBG vertaling Bijbel 1951

Matthew (Matteüs) 5:3-12

3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s