The Beatitudes (CHUMBURUNG: Bible NT)

10 Beatitudes

CHUMBURUNG: Bible NT

Matthew (Matiyo) 5:3-12

3 “Bamo̱ ne̱ bo̱ nyi fe̱yɛ Wuribware̱ ase̱ bo̱ mo̱ŋ de sɛye̱ a bo̱ sa mò̱-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ bo̱ tii Wuribware̱ se̱ a kuwure-o si.  

4 Bamo̱ ne̱ bamo̱ e̱bo̱re̱-rɔ i duŋwi bamo̱-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ Wuribware̱ i yuri bamo̱ ŋkpo̱nɔ-rɔ.  

5 Bamo̱ ne̱ ba yuri bamo̱ e̱ye̱e̱-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ saŋ e̱ fo̱ fe̱yɛ kaye̱ pɛɛɛ i kii bamo̱ lee.  

6 Bamo̱ ne̱ wɔre̱ de bamo̱ itimaa ko̱waa-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ Wuribware̱ e̱ sa a itimaa ko̱waa-ɔ waa bamo̱ kɔne̱.  

7 Bamo̱ ne̱ ba ŋu bo̱ko̱ e̱wɛɛ-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ Wuribware̱ i ŋu bamo̱ e̱wɛɛ ane̱ŋ dɛɛ.  

8 Bamo̱ ne̱ bamo̱ ŋkpo̱nɔ-rɔ a fwiiri-o akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ ba ŋu Wuribware̱.  

9 Bamo̱ ne̱ ba suŋ ba kpa kaye̱e̱yuri ba sa bamo̱ abɛɛko̱-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ Wuribware̱ e̱ te̱e̱ bamo̱ fe̱yɛ mò̱ gyi-ana. 

10 Bamo̱ ne̱ bo̱ko̱ e̱ sa ne̱ ba gyi awo̱re̱fɔɔ bo̱ le̱e̱ ane̱ŋ ne̱ ba waa ke̱tɔ ne̱ Wuribware̱ e̱ kpa-ɔ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ bo̱ tii Wuribware̱ se̱ a kuwure-o si.

11 Mo̱ne̱ ne̱ ase̱sɛ e̱ saare̱ mo̱ne̱ bo̱ le̱e̱ fe̱yɛ mo̱ne̱ gye̱ mo̱ agyase̱po̱-ɔ se̱-ɔ, ne̱ ba sa ne̱ mo̱ne̱ i gyi awo̱re̱fɔɔ-ɔ, ne̱ ba ba aye̱ba ke̱maa ba dɔŋŋɔ mo̱ne̱ se̱-ɔ, mo̱ne̱ akatɔ i gyi, a le̱e̱ fe̱yɛ bamo̱ ko̱waa mo̱ne̱ ane̱ŋ-ɔ e̱ kaapo̱ ne̱e̱ fe̱yɛ mo̱ne̱ gye̱ mo̱ agyase̱po̱-ɔ.

12 Amo̱se̱-ɔ mo̱n’ sa a mo̱ne̱ akatɔ gyi bwe̱e̱tɔ, a le̱e̱ fe̱yɛ kakɔka dabe̱ timaa ko̱ gywii mo̱ne̱ Wuribware̱ se̱. Bo̱ le̱e̱ fe̱yɛ ane̱ŋ ne̱ ba waa mo̱ne̱-ɔ dɛɛ ne̱ baa waa Wuribware̱ a akyaamɛɛ ne̱ baa gye̱ mo̱ne̱ ŋkpɛɛ ba-ɔ.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s