The Beatitude (CHIGOGO: Bible NT)

10 Beatitudes

CHIGOGO: Bible NT

Matthew (Маtаyo) 5:3-12

3 “Wamoti wono wakwiwona nha waciwa hali Mulungu, hambi u wutemi wo Mulungu nha wawo.  

4 Wamoti wono wena wukalale, hambi nha wosindamikwa.  

5 Wamoti iwapolo, hambi nha wopegwa yinze.  

6 Wamoti wono wena nzala ne nyhilu, yo kwituma zo wuhile wo Mulungu, hambi u Mulungu nha kowegutya.  

7 Wamoti wono wena lusungu kuli wanji hambi nawo nha wowonelwa lusungu no Mulungu.  

8 Wamoti wono wena nhumbula nzelu, hambi nha womuwona u Mulungu.  

9 Wamoti wono wakwituma so wulondola mulamu, hambi nha wocemwa wana wo Mulungu.  

10 Wamoti wono wakugazwa ku soko yo wituma zo wuhile wo Mulungu, hambi u Wutemi wa ku wulanga nha wawo!

11 “Muli wamoti nyenye, kolo wanhu wakumulijenyi, no kumugazenyi, no kumuvilenyi, kanyhi no kumulonjenyi makani mabi ku soko vyono muli watyatyi wangu.

12 Musecelele, kanyhi muwe musangalaye, hambi nha mwina wuhumbilizwe wenyu wuwaha ku wulanga. Hambi nha vivyo nha vyo wanhu wawagaza i wawizi wono wamulongolelenyi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s