The Ten Commandments – Десетте Божи заповеди (BULGARIAN-Български: Цариградски Библия1871)

The Ten Commandments CC

BULGARIAN-Български: Цариградски Библия1871

Exodus (Изход) 20:3-17

3 Да нямаш други богове освен мене.

4 Не си прави кумир, и никакво подобие на нещо което е на небето горе, и което на земята долу, или което в водите под земята:

5 да не им се поклониш, нито да им послужиш; защото аз Господ Бог твой съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върх чадата до третия и четвъртия род на онези които ме ненавиждат,

6 и който правя милост на тисящи родове на онези които ме любят и съхраняват моите заповеди.

7 Не вземай името на Господа Бога твоего напраздно; защото Господ няма да оправдае оногоз който взема напраздно името му.

8 Помни съботния ден да го освещаваш.

9 Шест дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела;

10 а седмият ден е събота на Господа Бога твоего: да не правиш в него никое дело, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито скотът ти, нито чужденецът ти който е отвътре вратата ти;

11 защото в шест дни направи Господ небето и земята, морето, и всичко което е в тях, а в седмия ден си почина; за това благослови Господ съботния ден и освети го.

12 Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята която ти дава Господ Бог твой. 13Не убивай.

14 Не прелюбодействувай.

15 Не кради.

16 Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство.

17 Не пожелай дома на ближния си, не пожелай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела м, нито нищо което е на ближния ти.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s