The Lord’s Prayer (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Matthew (Mafyou) 6:9-13

9 “Mi kalité lapwiyè-a pouʼw pwédyé:‘Papa nou ki an syèl,nou ka pwédyé pou tout moun onnowéʼw kon Bondyé.

10 Nou ka pwédyé pou tout moun vini anba kondwit ou,épi pou tout moun obéyiʼw asou latè-amenm kon tout sa ki an syèl ka obéyiʼw.

11 Ban nou jòdi-a manjé-a nou bizwen-an.

12 Pawdonnen nou péché noumenm kon nou ka pawdonnen moun ki fè nou mové.

13 Pa kité nou tonbé anba tantasyon,mé délivwé nou anba lanmen Denmou-an.’

Advertisements

5 comments on “The Lord’s Prayer (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

  1. As I website possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

  2. I’m originally from St. Lucia and I’m very grateful for this website. Keeping my creole alive. Kweyol-la vivan manmaye-la!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s