The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Statenvertaling Bijbel 1750)

DUTCH-NEDERLANDS: Statenvertaling Bijbel 1750

Matthew (Mattheüs) 6:9-13

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.

10  Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

11  Geef ons heden ons dagelijks brood.

12  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

13  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s