The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Leuvense Bijbel 1548)

DUTCH-NEDERLANDS: Leuvense Bijbel 1548

Matthew (S.Matteus) 6:9-13

9 Daerom sult ghy aldus bidden. Onse vader die in die hemelen sijt, gheheylicht sij uwen naem,

10 laet toecomen v rijc, ghescieden moet uwen wille opder eerden als inden hemel,

11 gheeft ons heden ons ouerweselijck broot,

12 Ende vergheeft ons onze sculden, ghelijck wij oock vergheuen onsen sculdenaren,

13 Ende en leydt ons niet in becoringhe, Maer verlost ons van tquaet, Amen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s