The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: Groot Nieuws Bijbel 1996)

DUTCH-NEDERLANDS: Groot Nieuws Bijbel 1996

Matthew (Matteüs) 6:9-13

9 Zo moet u dus bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd,

10 uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben

12 en vergeef ons onze schulden zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,

13 en stel ons niet op de proef maar verlos ons van de duivel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s