The Lord’s Prayer – De Gebed van de Heer (DUTCH-NEDERLANDS: NBG vertaling Bijbel 1951)

DUTCH-NEDERLANDS: NBG vertaling Bijbel 1951

Matthew (Matteüs) 6:9-13

9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood;

12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s