The Lord’s Prayer – Modlitba Páně (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Slovo na cestu)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Slovo na cestu

Matthew (Matouš) 6:9-13

9 Dám vám vzor prosté modlitby: Náš nebeský Otče, vzdáváme čest tvému svatému jménu.

10 Ujmi se vlády, ať se děje všechno podle tvé vůle jak v nebi, tak na zemi.

11 Dej nám chléb i dnes

12 a odpusť nám naše provinění, tak jako my odpouštíme těm, kteří nám ublížili.

13 Chraň nás před pokušením a vysvoboď nás z moci zlého. Vždyť tobě navždy patří vláda, moc i sláva. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s