The Lord’s Prayer (CHINANTEC, SOCHIAPAM: Bible NT)

CHINANTEC, SOCHIAPAM: Bible NT

Matthew (Má²téh³) 6:9-13

9 Hi³ jáun² né³, lienh¹ náh² Dió³² la³ lá²:Hnú² Tia²¹, Tsá² ñíh³ nú² hñu³mɨ³cuú²,cá² ñí¹ hi³ chu²¹ cuɨ́¹ ná¹chan¹ hi³ jmáɨ² hnú².

10 Cuɨ́¹ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ la³jɨ́n³² tsáu² tónh³² jo³cuonh² hnú².Cuɨ́¹ lɨ́¹³ bíh¹ ñí¹ hué²¹ lá² la³ cun³ hi³ hnáuh² hnú² jmúh¹³,la³jmɨ́¹ lɨ́³ hñu³mɨ³cuú².

11 Cué¹ tiá³ má³² hi³ hniáuh³² ñí¹con² jnoh¹ né³²,la³ cun³ hi³ qui³ hniáuh³² quiú¹³ jnoh¹ cun³ jmá² cun³ jnia³².

12 Chin³² tiá³ honh² ca³tɨ²¹ hi³ má²ca³hliáuh² jnoh¹,la³jmɨ́¹ chin²³ jnoh¹ tsɨ́³ la³ cun³ hi³ má²ca³hliánh² tsáu² ñí¹con² jnoh¹.

13 Ma³hau¹ tiá³ jnoh¹ hi³ tiá² ca³ tiá² lau³ jnoh¹ tsá² hláɨnh¹,liau¹ tiá³ jnoh¹ ñí¹con² pí³ quioh²¹ tsú².[Quí¹ hnú² bíh¹ Tsá² hauh³² nú² jáɨ¹³ ñí¹con² ca³la³ jɨ³lɨ³²,Tsá² pin³ cun³ tán¹ cun³ hián²,Tsá² cuá¹quien² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio².Tson² bíh¹ la³ jáun²].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s