The Lord’s Prayer (CHINANTEC, QUIOTEPEC: Bible NT)

CHINANTEC, QUIOTEPEC: Bible NT

Matthew (San Mateo) 6:9-13

9 Tsʉ ‘wii’¹³ joon mo fó²oo’ júu³ tyʉ́² joon fo²oo’ la no:Nʉ’¹ʉ’ tyíin¹ ñʉ’fú²,cwoun’goo²¹o tsá² jiin’¹³ ‘nʉ‑ʉ.

10 Cwolí² ‘e tyʉ’²’ʉ to² jee²¹² tsá².Cwojmaa¹a tsá² taain²¹² juncwii²¹ jiin’¹³ la ‘iin²¹²u’un la jmoo¹o ‘in taai² ñʉ’fú².

11 Cwoo’¹³ jna’a ‘uunñi² tyii’i jmɨɨ²¹² no jiin’¹³ la ‘naa²¹a’a.

12 Jmaa²’a fee’¹‑’o’o ‘wii²¹² tyii’i jilaa’²¹ ‘e gó² ‘e nigajmoo²o’o.Tsʉ la joon jna’a nigajmoo²¹o’o fee’¹‑tsii’i ‘e gó² ‘e nigajmaa¹a tsá² tyii’i.

13 Jo cwo’²’o wa’a ‘e ‘naa²¹a’a tsaa²; ‘láa²i jna’a jee²¹² jilaa’²¹ ‘e gó².Tsʉ tyi’nʉ‑ʉ jilaa’²¹ to² coon’¹³ jilaa’²¹ ‘ii’²¹ coon’¹³ jilaa’²¹ ‘e ‘ya’²gɨ coon²¹ tøø²mo. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s