The Lord’s Prayer (CHINANTEC, LEALAO: Bible NT & Psalms)

CHINANTEC, LEALAO: Bible NT & Psalms

Matthew (San Mateo) 6:9-13

9 Hi³ja̱³ liáh³la³ ba² hi²fáh³ah³ hi²liu⁴²ah³ Dios nɨ³: Dia² chia̱a̱⁴²ah¹, niu³ je¹u³ yuuh¹ güii³ nɨ³, hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³u³ niu³.

10 Hu̱² hi²chiuúyh³ hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹. Cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³ ba² dxaah¹vó⁴ la³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ yuuh¹ güii³ nɨ³.

11 Cuoo² jniaah¹ hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²ah¹ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴.

12 Jmee² gaáy³ háy² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³jmee⁴²ah¹, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴²ah¹ gaáy³ dsɨ³²ah¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ mɨ³hee³² nɨ³.

13 Há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴sa³ hi³ hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹, lieey⁴² jniaah¹ ba² chiáh² hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ niu³ ba² nɨ³ ga³chiuúyh³ hiíh⁴, hi²xiáh³ haay³ fáh⁴lí³, baáy⁴ hi²xiáh³ gaá³u³. Cua²lí³ liáh³ja̱³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s