The Lord’s Prayer – Господната молитва (BULGARIAN-Български: Цариградски Библия 1871)

BULGARIAN-Български: Цариградски Библия 1871

Matthew (Матей) 6:9-13

9 А вий така се молете: Отче наш, който си на небеса, да се свети името твое;

10 да дойде царството твое; да бъде волята твоя, както на небето, така и на земята;

11 хляба наш насъщний дай нам днес;

12 и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници;

13 и не въведи нас в изкушение, но избави нас от лукаваго; защото е твое царството и силата и славата во веки. Амин

Advertisements

2 comments on “The Lord’s Prayer – Господната молитва (BULGARIAN-Български: Цариградски Библия 1871)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s