The Lord’s Prayer (BUHID: Bible NT)

BUHID: Bible NT

Matthew (Matiyo) 6:9-13

Yakanga fag kiti ham nogdarangin, Hyami Ama ka sawam banwanan sas tongod, Hyamo ngayan bohonwa fagswayon.  

10 Haw fag kabali hari, kagsakop has fagayo. Im kafangayofanan fag kaanod fagaba istay is baba daga, no kinday no fagaba kaanod sam banwanan sam tongod.  

11 Disagan nangos ha hyami hyami fanganon ka homosto tangona fag sirang.  

12 Haw fag faliyam hyami manga naogali dwat, no kinday hami nogfaliyam ista naogali dwat ha hyami.  

13 Fag idwag faakbang hyami has manga dwat kaarakitay igsolay hyami, Dapat bawiyan hyami gin Satanas. (Maskin haw wa ka Hari kagsakop fagayo, haw kadwa ha bosal, sawa hyamo yadi ka kafiyan, nyawa ginahin. Fag kitonya wa ngay.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s